Se zpětnými odkazy jde vše snáze

Má-li být některý web považovaný za úspěšný, musí mít v první řadě dostatečně vysokou návštěvnost. Protože jakkoliv ani tato nemusí ještě nic znamenat, pokud se tu vyskytují lidé, pro něž tato prezentace není právě ideálně určená, dává tato alespoň naději na to, že obsah takového webu někoho z publika zaujme, a nakonec bude dosaženo toho, co se od takového webu očekává. A je naprosto jedno, zda je záměrem takové internetové prezentace uzavření obchodní transakce, informování veřejnosti nebo cokoliv jiného.

Ovšem návštěvnost není zajištěna automaticky. Tu si musí každý z webů nejprve zasloužit. A nejen že se sem vesměs návštěvníci nedostaví náhodou, ale nepřijdou sem dokonce ani tehdy, když je obsah webu skvělý a určitě by stál za objevení. A je tomu tak jednoduše proto, že je na internetu podobných výtvorů spousta, a není snadné se v takové silné konkurenci prosadit. A v náhodné objevení se v moři jiných nabídek doufat nedá.

bublina seo

Chtělo by to upozornit internetovou veřejnost na to, že konkrétní web existuje. Jenže jak, když jeho majitel a provozovatel nemůže obejít uživatele internetu a upozornit je na své dílo a není ani třeba ani možné je obvolat telefonicky?

Naštěstí ale způsob, jak na web upozornit, existuje. Jmenuje se linkbuilding https://www.seolight.cz/ a spočívá v tom, že se na jiná k tomu vhodná místa na internetu umístí odkazy, jež na tento web směřují a s jejichž pomocí se člověk díky jedinému kliknutí dostane tam, kam se má podle záměrů majitele dotyčného webu dostat.

optimalizace pro vyhledávače

Dobrý nápad, že? Ovšem nápad, který není zase až taková banalita, jak by se snad mohlo zdát. Protože takové zpětné odkazy musí být na místech dostatečně hojně navštěvovaných, aby byly nalezeny, musí být na místech s obdobným obsahem jako propagovaný web samotný, aby sem nepřiváděly někoho, komu není tato prezentace určena a stejně by odsud zase rychle odešel bez jakéhokoliv efektu atd.

A proto je linkbuildung důležitá součást SEO, na niž se nesmí zapomínat.

Posted in Web