Co víme o polystyrenu

Hmotnost – podstatná výhoda, téměř 97 procent jeho objemu tvoří vzduch. Díky tomu je s ním velmi snadná veškerá práce, lze jej jednoduše přenášet, pokládat, a to bez stavební techniky. Jeho výroba spočívá v úpravě výchozí suroviny drobných kuliček, které se sytí vodní párou, čímž zvětšují svůj objem, a pak se pod vysokým tlakem a s vysokou teplotou městnají do formy. Původní surovina zvětšuje svůj objem až o polovinu.
Výborný izolant – jeho izolační vlastnosti jsou opravdu vynikající, a to jak tepelné, tak i protihlukové. Je to dosud nepřekonaný materiál, v tomto směru se mu nevyrovná žádný jiný konkurent.
kuličky polistyrenu
Nasákavost vodou – ta je prakticky nulová, jeho vnitřní amorfní uspořádání vodu odpuzuje a samotný plast se s ní neslučuje. Propustný je pouze vůči vodním parám, rychlost absorbce ovšem záleží na tloušťce materiálu a na jeho tzv. difuzním odporu.
Stabilní tvar – krátkodobě snáší tepelnou zátěž až kolem 100 stupňů a dlouhodobě odolává tepelnému záření a slunečním paprskům i při teplotách 50 stupňů. Zároveň dobře snáší silné mrazy až do – 50 stupňů. Je tvarově stabilní i v dlouhodobém horizontu desítek let, osvědčil se jako izolační materiál fasád domů a dnes se prakticky s lepším izolantem nesetkáte. Pouze na některých místech extrémních tepelných zátěží, což jsou např. od slunce rozpálené parapety, vzniká tepelný most.
Zpracování – velice snadno se opracovává v podstatě jakýmkoli řezným nebo tavným nástrojem, můžete jej řezat, svařovat, pájet, tvarovat tavným lankem, vrtat, frézovat a brousit.
polystyren textura
Dostupnost a cena – jeden z nejlevnějších stavebních komponentů a zároveň nejdostupnější. Zakoupíte jej v každém specializovaném obchodě se stavebninami a v každém hobbymarketu. Vyrábí se ve čtyřech základních druzích, jako fasádní, obyčejný (základní), speciální se stabilizovanou strukturou a perimetrický určený jako izolant základů staveb.

5/5 - (1 vote)